Leden 2012

František Ferdinand ďEste

19. ledna 2012 v 20:11 | Vnikuš |  Ostatní členové Habsburské rodiny
Arcivévoda František Ferdinand ďEste (celým jménem František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria arcivévoda Rakouský - Este) se narodil 18.12.1863 ve Štýrském Hradci arcivévodovi Karlu Ludvíkovi a jeho druhé manželce Marii Annunciatě Neapolsko-sicilské, jako nejstarší ze tří dětí. Byl vychováván v přísně katolickém domě a jeho výchova byla zaměřena hlavně na vojenství (ve své vojenské kariéře působil jako plukovník a major). V roce 1875 zdědil majetek po arcivévodovi Františku V. ďEste, vévodovi z Modeny (údajně majetek Františka Ferdinanda přesahoval majetek císaře Františka Josefa I.), proto má ve svém jméně přídomek ďEste. Mimo to zdědil i zámek a panství Chlumec u Třeboně. Roku 1887 koupil zámek Konopiště u Benešova, který považoval jako opravdový domov a ze kterého se postupem času stávala jeho reprezentativní rezidnecí.
Když se 30. ledna 1889 v Mayerlingu zastřelil korunní princ Rudolf, jediný syn císaře Františka Josefa, se z něj oficiálně stal následník trůnu (prvním následníkem se měl stát císařův bratr, Ferdinand Maxmilián, ale ten byl 19.6.1867 zastřelen v Mexiku, jako bývalý mexický císař a jeho další bratr, Karel Ludvík, otec Františka Ferdinanda se vzdal svých nástupnických práv ve prospěch syna, navíc byl jen o tři roky mladší, než jeho bratr-císař).
Byl vášnivým lovcem (na Konopišti jsou všechny jeho úlovky - něco kolem dvoutisíc zvířat) a také velmi rád cestoval, podnikl dokonce v letech 1892-1893 cestu kolem světa. Poté se ale jeho zdravotní stav velmi zhoršil-po matce zdědil tubrkulozu, takže se několik let léčil v Alpách, u Jaderského a Středozemního moře a v Egyptě. Po vyléčení se stal císařovým zástupcem ve vojenských záležitostech.
František Ferdiand se jednoho dne, jako každý jiný šlechtic, musel oženit. Měl si vybrat jednu z osmi dcer arcivévody Bedřicha Rakousko-Těšínského a jeho manželky arcivévodkyně Isabely. Ale osud zamíchal s kartami trochu jinak. František Ferdinand se zamiloval do dvorní dámy manželky Bedřicha Rakousko-Těšínského : hraběnky Žofie Chotkové. Jejich láska byla zprvu tajemstvím, ale jednoho dne na to čirou náhodou přišla právě Isabela: Když František Ferdinand navštívil jejich zámek, tak si zapoměl v jedné z místností svůj medailonek. Arcivévodkyně se do něj zvědavě podívala s přesvědčením, že tam najde podobiznu jedné ze svých dcer. O to větší bylo její překvapení, když v něm objevila obrázek zrovna Žofie. Když se o tomto "přátelství" dozvěděl stařičký mocnář, snažil se následníka trůnu všemi možnými prostředky odradit od plánovaného sňatku s hraběnkou. Když viděl, že následníkův názor nejde změnit, sňatek povolil. Protože byl ale plánovaný sňatek morganatický, tzn., že hraběnka byla arcivévodovi stavosky nerovná, musel František Ferdninad složit dne 28. června 1900 v Hofburgu renunciační přísahu, tedy se musel vzdát pro svou ženu a své budoucí děti všech nároků na práva a tituly. Žofie se nemohla tedy stát císařovnou a děti neměly mít právo na následnictví a nesměly ani používat jméno Habsburk. 28. červen byl pro Františka Ferdinanda opravdu osudovým dnem.
Po rezignaci už nestálo sňatku nic v cestě. Svatba se konala 1. července 1900 v Zákupech na severu Čech. Po sňatku byla Žofie povýšena na kněžnu a v roce 1909 na vévodkyni z Hohenbergu. Ze sňatku vzešly čtyři děti: Žofie, kněžna z Hohenbergu (1901-1990), Maximilián, vévoda z Hohenbergu (1902-1962), Arnošt, kníže z Hohenbergu (1904-1954) a syn bez jména, který zemřel při porodu (1908).
V roce 1914 měl následník trůnu se svou ženou absolvovat cestu do Sarajeva. František Ferdinand měl tušení, bohužel pravdivé, že se z této cesty už nevrátí. Když jeli v autě, které je mělo odvézt na radnici. Manželé, včetně ostatních lidí cítili, že něco visí ve vzduchu. Nejdříve byla z davu vržena bomba, ale naštěstí František Ferdinand s Žofií nebyli zraněni. Poté se v davu objevil Gavrilo Princip, který ani nevěděl, kam míří. Ale bohužel se trefil do manželského páru. Žofii trefil do břicha, čímž ji kulka rozervala aortu u žaludku a Františka Ferdinanda trefil do krční tepny. Když první rána Žofii zasáhla, zakřičela: "Proboha! Co se ti stalo?" a poté se zhroutila Františkovi do klína. Když to uviděl František Ferdinand uviděl, řekl: "Žofinko, Žofinko! Neumírej mi! Zůstaň tu pro naše děti!"
Bohužel nebylo ani jednomu pomoci. A i po smrti manželů se musel dodržovat dvorní ceremoniál: hraběnčina rakev byla v kapli v Hofburgu postavena o tři centimetry níž, než arcivévodova.
Jak víme, historie po tomhle atentátu dostala velmi rychlý spád. František Josef vyhlásil válku Srbsku, ze které se vyvinula první světová válka a v roce 1918 se Rakousko-Uhersko rozpadlo.

Zajímavost: Říká se, že auto, ve kterém zemřel František Ferdinand s chotí Žofií Hohenbergovou, bylo prokleté. Všichni pozdější majitelé utrpěli vážné nebo dokonce smrtelné nehody. Nyní je auto vystaveno v muzeu ve Vídni.

Nevím, co psát...

9. ledna 2012 v 20:24 | Vnikuš |  Mé "kecy"
Dneska jsme v dějepise dostali za úkol vypracovat referát o nějaké historické osobnosti... Chtěla jsem si vzít Fratniška Josefa, ale toho si vzala spolužačka, tak jsem si vybrala Františka Ferdinanda ďEste. Měl vskutku bohatý život... V mé habsburské encyklopedii je jen o něm skoro 5 stran... Z internetu asi čerpat nebudu, ještě tam budou nějaké nesrovnalosti... Navíc tu encyklopedii sepsala má oblíbená historička Brigitte Hamann, takže tam asi jiné, než pravdivé informace nebudou...

Má informativní múza mě opustila, takže už s článkem končím... Až budu mít referát hotový, tak ho sem přidám jako životopis F.F. ;) Tak zatím!!!